Igen elgondolkodtató felmérésről olvastam a minap. Nem kisebb dolgot mértek fel Sepsiszentgyörgyön, mint az istenadta nép kulturális igényeit. A munkát a helyi önkormányzat rendelte meg a tavalyi év vége felé. A városatyák és -anyák felkértek egy „szakcéget” (az idézőjel nem a gúny, hanem a sajtó adta homályos megfogalmazás okán szerepel), a bukaresti Cultural Communicationst (CC), ugyan derítsen már némi fényt arra, mi is kell valójában a népnek, ha kultúráról van szó. A CC pedig ment, látott és felmért (9.000 euró ellenében), a százegynéhány oldalas eredmény pedig… szép.

(tovább…)

Hírdetés

A nemrég lezajlott Kolozsvári Magyar Napok kizáró, elkülönülő jellegét rója fel a rendezvény kitalálóinak Salamon Márton László az Új Magyar Szó augusztus 24-i számában megjelent vezércikkében. Sali azt kifogásolja, és az esemény „erős negatívumának” nevezi, hogy nagyon kevés román vett részt a rendezvényeken, majd felteszi a kérdést: „miért nem képes megszólítani az erdélyi magyarság a román többséget, miért élünk mi, erdélyi magyarok és románok továbbra is külön társadalmakban?” Jó kérdés, Sali, magam is sokat gondolkodom ezen, és általában arra a következtetésre jutok, hogy nem a külön világokban élés miértje jelenti a problémát, hanem az, hogy miként biztosítható a két külön világ békés egymás mellett létezése.

(tovább…)

Kezdjük néhány elvi közhellyel. Első: A gazdaság a nemzet motorja. Igaz ez? Úgy tűnik. Például az Amerikai Egyesült Államokban. És ez általánosítható a maga körében, véleményem szerint. Ha egy nemzet gazdasága nem dübörög, az illető nemzet szenved. Bizonyos tagjai persze nem. Második. A politika a nemzet motorja. Igaz ez? Úgy tűnik. Például a kelet-európai országokban. És ez is általánosítható a maga körében, véleményem szerint. Ha egy nemzet politikája nem dübörög, az illető nemzet szenved. Bizonyos tagjai persze nem. És akkor következzen az elvi kérdés: a kultúra* minek a motorja?

(tovább…)