Trajánusz áriája (Ismeretlen szerző Hogyan járjuk a dákokkal című operájából)

.

Fel, fel, polgárai e földnek*!

Hajts rá, te lusta dromedár**!

Tudjuk, a bajok egyre jönnek***,

De győz, ki szolidarizál.

.

* Úgy értendő, hogy a polgárok földből vétettek és azzá lesznek, például egy hevenyészett gátban

**  Az arab a jó dromedártól három félét követel meg: puha legyen a háta, ne kelljen vele szemben ostort használni s a felkelés- és lefekvésnél a teve ne ordítson (Brehm)

*** Értsd, egyre közelednek, de sosem érkeznek meg (ld. még Zénón apóriáit)

.

Légy kemény,

Mert van remény*,

S ha nincs, hát megyünk Andorrába**,

Temegőmegmitiőkmegén***,

Hol nulla százalék, voálá****, az ÁFA.

.

* Páratlan rímpár, az állagazonosság kiemelkedően frappáns tükröztetésére szolgál

** János pap országa

*** Kollektív személyes névmás, csak és kizárólag azokra vonatkozik, akikre

**** Ne gondoljuk, hogy töltelékszó: a dolgok állásának bizonyos fátyolozottságára utal, igen magasröptűen

.

Lesz még szőlőlé, lágykenyér,

Ne bánd, hogy csehül* jár a lap.

Kormányunk karja égig ér, s mér**,

De áll a szolidár-alap.

.

* Vagyis olyan torlódások észlelhetők a lapjárásban, mint a mássalhangzóké pl. a zmrzlina szóban

** Bonyolult asszociációs szókapcsolat, neokantiánusoknak

.

Légy kemény,

Mert van remény,

S ha nincs, hát megyünk Andorrába,

Temegőmegmitiőkmegén,

Hol nulla százalék, voálá, az ÁFA.

.

Adj hát, ha többet már nem adhatsz*,

Ne hidd, ó, nem rút maszlag** ez.

Nagyobb már nem lesz a nagy katyvasz,

Jobb az, ki ad***, mint aki vesz.

.

* Kivétel a gondolkodás második alaptörvénye alól

** A maszlagot a gyógyszergyártásban fájdalomcsillapításra is használják

*** Értsd, végül is tényleg az a legény, aki adja

.

Légy kemény,

Mert van remény,

S ha nincs, hát megyünk Andorrába,

Temegőmegmitiőkmegén,

Hol nulla százalék, voálá, az ÁFA.Hírdetés